Porfoli

Europolis Café

Canvi d'imatge de l'interior del bar Euròpolis, amb una nova il·luminació, color i mobiliari.

Barcelona

Categories : DISSENY D'INTERIORS
Autor : Sílvia Grau
Data : desembre 2016