Porfoli

Oficina de Turisme Catalunya a Madrid

Disseny i muntatge de la nova Oficina de Turisme Catalunya a Madrid.

Madrid

Categories : DISSENY D'INTERIORS
Autor : Sílvia Grau i Estudi Ferran Sendra
Data : abril 2012